Hybná sila života

Prišiel mi impulz…spätná väzba prichádzajúca od okolia v rôznorodej podobe a intenzite je “len” hybná sila, ktorá mi dáva na výber bdelo prijímať prichádzajúce vlny…