Duša na mieste

www.dusanamieste.sk

Terapeutický denník pre ženy

Koľko času si venuješ výhradne pre seba? Moja skúsenosť hovorí, že čas venovaný sebe, nikdy nie je stratený.

Až keď sa postaráme o seba, máme silu sa starať o iných a svet okolo seba. Pozri sa v denníku nato, ako sa máš.

Duša na mieste je denník, ktorý na svojich stránkach rád privíta tvoj osobitý príbeh. Nasaje radosti i trápenia, pochybnosti a zážitky všedných dní, aby sa tebe žilo ľahšie.

Prvú časť denníka tvoria štyri kapitoly Telo, Emócie, Myseľ a Duša, ktoré ťa pomocou otázok a cvičení prevedú tvojím vlastným príbehom a prežívaním.

Nasledujú voľné listy na denníkovanie, ktoré patria tvojím vlastným myšlienkach či túžbe si svoje témy z úvodných kapitol rozpracovať hlbšie.
V závere sme pre teba vybrali zaujímavé knihy pre ďalšie bádanie a sebaojavovanie.

Denník Duša na mieste má formát A5, aby ti robil spoločnosť tam, kde ho budeš potrebovať. 
Veríme, že časom sa z neho stane priateľ, s ktorým sa stretávaš pri rannej káve či večernom rozjímaní nad ušlým dňom.

V čom sa líši denník Duša na mieste od bežných diárov?

🤍 nemá pevné datovanie, môžeš si ho začať písať v ľubovoľnú časť roka, bez tlaku, ak dlhší čas písanie vynecháš
🤍 obsahuje terapeutickú pasáž otázok, ktorá ti pomôže lepšie si rozumieť, napojiť sa na seba a rozpísať sa
🤍 obsahuje návod, ako si z písania denníka urobiť príjemný dlhodobý návyk
🤍 definujú ho ilustrácie od slovenskej autorky a kvalitný knižný papier Munken
🤍 vyrobený v Česko-Slovensku