Vitaj v MamaTwist :)Tvorme spoločne hustú a pevnú sieť, o ktorú sa kedykoľvek vieme oprieť. Sieť, v ktorej je každý jeden člen vítaný a prijímaný, pretože je dôležitý a záleží na ňom. Tak ako každá mama je vzácna a mimoriadna pre svoje dieťa, tak aj každý jeden člen vnáša svoju výnimočnosť a jedinečnosť do siete MamaTwist. Čím je nás viac, o to jednoduchšie sa riešia mnohé situácie. Spoluprácou sa obohacujeme a tvoríme krajší svet aj pre naše deti. Cieľom Mamatwist je vniesť radosť a pohodu do materského a rodičovského života s malými deťmi. Tento cieľ sa nám podarí dosiahnuť iba spoločnými silami.

Sign in

Create an Account
Please login to access this group.

Forgot Password?

← Prejsť na MamaTwist