Jóga s Ivet

www.jogasivet.cz

Poznanie seba prostredníctvom jógy znamená vrátiť sa k vnímaniu svojho tela, svojich myšlienok, svojho cítenia a svojho konania.

Čím bližšie sme k svojej skutočnej podstate, tým viac sa otvárame k sebaláske, tým viac kultivujeme súcit k ostatným bytostiam a navraciame sa k bezdpodmienečnej láske – k nášmu prirodzenému stavu vedomia, bytia.

Moja cesta radostne-pokojným životom spája jógu s neurovedou a epigenetikou. Sú to pre mňa nástroje, ktoré mi pomohli pochopiť, že všetko v živote si tvorím sama. Zmenou svojho vnútorného nastavenia, svojich vibrácií, svojej energie zmením svoj život. A to mi prinieslo absolútny pocit slobody.